Manufacturer of security equipment, DC power supplies, CCTV power supplies, metal housings, relays, AC/AC transformers…

Panel obchodního partnera

Remote support

Direct importer of the Mean Well

power supplies

MANUFACTURER OF: power supplies, enclosures, electronics

for different industries

ISO 9001

Impulsní zálohované napájecí zdroje

s mikroprocesorovým kontrolou práce
v souladu s normou EN 54-4 jsou určené

Impulsní zálohované napájecí zdroje

s mikroprocesorovým kontrolou práce
v souladu s normou EN 50131-6, GRADE 3 určené

Kovové skříně pro ústředny:

DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, ...

Kovové skříně pro:

klávesnice, rádiové vysílače,
vysílače GSM, akumulátory,
rekordéry, expandéry ústředen, ...

Lineární zálohované
napájecí zdroje 13.8V a 27.6V

S řídící automatikou

Impulsní zálohované
napájecí zdroje 13.8V

s transformátorem

Impulsní zálohované
napájecí zdroje 13.8V a 27.6V

beztransformátorové

Impulsní zálohované
napájecí zdroje 13.8V

- s transformátorem
- hermetické

Napájecí zdroje na DIN lištu

Zálohované napájecí zdroje
13.8V a 27.6V

- beztransformátorové
- vestavné

Stabilizované napájecí zdroje
lineární 12V

pro CCTV

Stabilizované napájecí zdroje
spínané 12V

- beztransformátorové
- pro CCTV

Stabilizované napájecí zdroje
spínané 12V a 24V

- beztransformátorové
- vestavné

Stabilizované napájecí zdroje
spínané 12V

- adaptér, stolní
- pro CCTV

Napájecí zdroje 24VAC

pro CCTV

Moduly

- zálohované
- pro CCTV

Moduly:

- reléové
- pojistkové
- tempo
- ochranné

Konvertory napětí DC/DC
a omezovače napětí RN

Transformátory:

- série TRP
- série TRZ
- toroidní
- EI

Paniková poplachová tlačítka

Příslušenství

- pro skříně
- pro napájecí zdroje

Home page O firmě Kontakt
O firmě » KVALITA

V e snaze o kvalitu výrobků v procesu výroby jsou používané pouze části nejvyšší kvality dodávané vyzkoušenými dodavateli částí a elektronických komponentů. Naše výrobky jsou mnohokrát kontrolované na každé etapě výroby. Berouce do úvahy právní a uživatelské aspekty, výrobky jsou podrobované zkouškám LVD a EMC v akreditovaných zkušebních laboratořích, co potvrzují aktuální certifikáty CE a certifikáty na shodnost s normou poplašných systémů PN-EN 50131 na vybrané výrobky. Splňujeme rovněž požadavky Směrnice RoHS v rozsahu omezení používání některých nebezpečných substancí v elektrickém a elektronickém zařízení.
Vysokou kvalitu našich výrobků dosahujeme:

  • používáním a zdokonalováním systému řízení kvality v souladu s normou ISO 9001
  • zvyšováním úrovně výrobků i služeb
  • systematickým zdokonalováním výrobních metod, metod zkoušení a kontroly a sledováním výrobních procesů
  • projevováním nezbytné elasticity v přizpůsobování se potřebám a požadavkům zákazníka v oblasti výroby výrobků a poskytování služeb
  • dodávání výrobků a služeb, které jsou vždy v souladu se specifikací (požadavky norem a zákazníků)
  • systematickým školením všech pracovníků firmy v rozsahu vyplývajícím z používání Systému řízení kvality
  • rozvíjení spolupráce s kvalifikovanými dodavateli

Kvalitu našich výrobků potvrzují názory spokojených zákazníků.
Zveme Vás ke spolupráci. Zajišťujeme poskytování služeb na nejvyšší úrovni.