Manufacturer of security equipment, DC power supplies, CCTV power supplies, metal housings, relays, AC/AC transformers…

Panel kontrahenta

Remote support

Direct importer of the Mean Well

power supplies

VÝROBCA: zdrojov, skriniek, elektroniky

pre rôzne odvetvia priemyslu

ISO 9001

Zálohované pulzné zdroje

s mikroprocesorovou kontrolou činnosti
zhodné s normou EN 54-4

Zálohované pulzné zdroje

s mikroprocesorovou kontrolou činnosti
zhodné s normou EN 50131-6, GRADE 3

Skrinky pre ústredne:

DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, ...

Skrinky pre:

klávesnice, rádiové vysielače,
vysielače GSM, akumulátory,
záznamníky, rozšírenie,...

Zálohované zdroje
lineárne 13.8V a 27.6V

s automatickou kontrolou činnosti

Zálohované zdroje
pulzné 13.8V

transformátorové

Zálohované zdroje
pulzné 13.8V a 27.6V

beztransformátorové

Zálohované zdroje
pulzné 13.8V

- transformátorové
- hermetické

Zdroje na DIN lištu

Zálohované zdroje
13.8V a 27.6V

- beztransformátorové
- do skrinky

Stabilizované zdroje
lineárne 12V

pre CCTV

Stabilizované zdroje
pulzné 12V

- beztransformátorové
- pre CCTV

Stabilizované zdroje
pulzné 12V a 24V

- beztransformátorové
- do skrinky

Stabilizované zdroje
pulzné 12V

- s vidlicou, desktop
- pre CCTV

Zdroje 24VAC

pre CCTV

Moduly

- zálohované
- pre CCTV

Moduly:

- relé
- poistkové
- časové
- zabezpečovacie

Moduly konvertorov napätia DC/DC
a reduktory napätí

Transformátory:

- série TRP
- série TRZ
- toroid
- EI

Tlačidlá napadnutia

Príslušenstvo

- pre skrinky
- pre zdroje

Home page O firme Kontakt
PRODUKTY PULSAR » Zálohované zdroje EN50131

Prevodníky

pre zálohované zdroje
série PSBEN a EN54

Interfejsy
Stiahni leták:
Advertising flyers


POWIĘKSZ ZDJĘCIE
INTU  -  Prevodník USB-TTL
 • Použitie: Prevodník USB-TTL „INTU” umožňuje lokálne spojenie počítača so zdrojom série
    PSBEN (Black Power) / EN54 (Red Power). Prevodník je operačným systémom rozoznaný
    ako virtuálny port COM. Na vykonanie spojenia nie je vyžadované žiadne iné dodatočné
    zariadenie.
 • Napájanie: 5V DC (max. 25mA) z portu USB počítača
 • Rýchlosť prenosu: Max. 115200 baudov s kontrolou parity
 • Zhoda prevodníka USB: USB 1.1, USB 2.0 (Full Speed)
 • Rozmery: 57 x 32 x 25 [mm]
         Dĺžka vodiča do zdroja: 1,5m
         Dĺžka vodiča USB: 1,7m
 • Záruka: 5 rokov od dátumu výroby
 • Poznámky: spolupráca s programom PowerSecurity
 • KATALÓGOVÁ KARTA, MANUÁL, Vyhlásenie CE,


 • POWIĘKSZ ZDJĘCIE
  INTR  -  Prevodník RS485-TTL
 • Použitie: Prevodník RS485-TTL „INTR” umožňuje pripojenie zdroja série PSBEN (Black
    Power) / EN54 (Red Power) na zbernicu RS485 so zachovaním galvanickej separácie.
    Komunikácia na zbernici RS485 sa vykonáva pomocou dvoch vodičov, v half-duplexnom
    režime, kde sa vysielanie a príjem realizuje striedavo.
 • Napájanie: 5V DC (max. 30mA) z konektora SERIAL zdroja
 • Rýchlosť prenosu: Max. 115200 bd s kontrolou parity
 • Rozmery: 63 x 50 x 20 [mm]
 • Záruka: 5 rokov od dátumu výroby
 • Poznámky: spolupráca s programom PowerSecurity
 • KATALÓGOVÁ KARTA, MANUÁL, Vyhlásenie CE,


 • POWIĘKSZ ZDJĘCIE
  INTE  -  Prevodník ETHERNET
 • Použitie: Prevodník ETHERNET je zariadenie na spojenie zdrojov série PSBEN (Black
    Power) / EN54 (Red Power) s počítačom v sieti ethernet. Pomocou programu
    PowerSecurity umožňuje diaľkový monitoring parametrov priebežným zobrazením stavu
    zdroja, načítanie pamäte udalostí, zobrazenie grafov prúdov a napätí a diaľkové
    vykonávanie testu akumulátora.
 • Napájanie: 5V DC (max. 0,95W) z konektora SERIAL zdroja
 • Rýchlosť prenosu TTL: Max. 115200 baudov s kontrolou parity
 • Rýchlosť prenosu LAN: 10/100 Mbps (auto-negotation)
 • Rozmery: 63 x 50 x 24 [mm]
 • Záruka: 5 rokov od dátumu výroby
 • Poznámky:
    - spolupráca s programom PowerSecurity
    - zabudovaný server www na konfiguráciu
 • KATALÓGOVÁ KARTA, MANUÁL, Vyhlásenie CE,


 • POWIĘKSZ ZDJĘCIE
  INTW  -  Prevodník WI-FI
 • Použitie: Prevodník Wi-Fi je zariadenie na bezdrôtové spojenie zdrojov série PSBEN
    (Black Power) / EN54 (Red Power) s počítačom v sieti Wi-Fi. Pomocou programu
    PowerSecurity umožňuje diaľkový monitoring parametrov priebežným zobrazením stavu
    zdroja, načítanie pamäte udalostí, zobrazenie grafov prúdov a napätí a diaľkové
    vykonávanie testu akumulátora.
 • Napájanie: 5V DC (max. 210mA) z konektora SERIAL zdroja
 • Rýchlosť prenosu TTL: Max. 115200 baudov s kontrolou parity
 • Rýchlosť prenosu Wi-Fi: max.11Mbps
 • Kódovanie: WEP, WPA, WPA2
 • Rozmery: 63 x 50 x 24 [mm] + anténa
 • Záruka: 5 rokov od dátumu výroby
 • Poznámky:
   - programming the interface with the INTC programmer
   - configuration using the PowerConfig software
    - spolupráca s programom PowerSecurity
 • KATALÓGOVÁ KARTA, MANUÁL, Vyhlásenie CE,


 • POWIĘKSZ ZDJĘCIE
  INTRE  -  Prevodník RS485-ETHERNET
 • Použitie: Prevodník RS485-ETHERNET je zariadenie na konverziu signálov medzi zbernicou
    RS485 a sieťou ethernet a je určené na činnosť spolu so zdrojmi PSBEN (Black Power) /
    EN54 (Red Power) pripojenými v sieti LAN/WAN. Na správnu činnosť zariadenie vyžaduje
    externé napájanie z rozsahu 10÷30V DC napr. zo zdroja série PSBEN / EN54. Pripojenie
    prevodníka sa vykonáva so zachovaním galvanickej separácie. Zariadenie je umiestnené
    v hermetickej skrinke chrániacej zariadenie pred vplyvom nepriaznivých poveternostných
    podmienok
 • Napájanie: 10÷30VDC
 • Rýchlosť prenosu TTL: 115200 baudov s kontrolou parity
 • Rýchlosť prenosu LAN: 10/100Mbps (auto-negotation)
 • Rozmery: 121 x 81 x 60 [mm]
 • Záruka: 5 rokov od dátumu výroby
 • Poznámky:
    - spolupráca s programom PowerSecurity
    - zabudovaný server WWW na konfiguráciu
 • KATALÓGOVÁ KARTA, MANUÁL, Vyhlásenie CE,


 • POWIĘKSZ ZDJĘCIE
  INTRW  -  Prevodník RS485-WIFI
 • Použitie: Prevodník RS485-WiFi je zariadenie na konverziu signálov medzi zbernicou
    RS485 a sieťou Wi-Fi a je určené na činnosť spolu s zdrojmi série PSBEN (Black Power) /
    EN54 (Red Power) pripojenými v sieti WLAN/WAN. Na správnu činnosť zariadenie vyžaduje
    externé napájanie z rozsahu 10÷30V DC napr. zo zdroja série PSBEN / EN54. Zariadenie
    je umiestnené v hermetickej skrinke chrániacej zariadenie pred vplyvom nepriaznivých
    poveternostných podmienok
 • Napájanie: 10 ÷30VDC
 • Rýchlosť prenosu TTL: 115200 baudov s kontrolou parity
 • Rýchlosť prenosu Wi-Fi: max 11Mbps
 • Rozmery: 121 x 81 x 60 [mm] + anténa
 • Záruka: 5 rokov od dátumu výroby
 • Poznámky:
    - programovanie prevodníka pomocou programátora INTC
    - konfigurácia pomocou programu PowerConfig
    - spolupráca s programom PowerSecurity
 • KATALÓGOVÁ KARTA, MANUÁL, Vyhlásenie CE,


 • POWIĘKSZ ZDJĘCIE
  INTUR  -  Prevodník USB-RS485
 • Použitie: Prevodník USB-RS485 „INTUR” umožňuje pripojenie zbernice RS485 do počítača
    cez port USB. Na správnu činnosť prevodník nevyžaduje externé napájanie nakoľko je
    napájaný z portu USB počítača. Spojenie je zabezpečené galvanickým separovaním.
    Prevodník je operačným systémom rozoznaný počítača ako virtuálny port COM
 • Napájanie: 5V DC z portu USB počítača
 • Rýchlosť prenosu TTL: 115200 baudov s kontrolou parity
 • Zhoda prevodníka USB: USB 1.1 USB 2.0 (Full Speed)
 • Rozmery: 100 x 48 x 40 [mm]
 • Záruka: 5 rokov od dátumu výroby
 • Poznámky: spolupráca s programom PowerSecurity
 • KATALÓGOVÁ KARTA, MANUÁL, Vyhlásenie CE,


 • POWIĘKSZ ZDJĘCIE
  INTC  -  Programátor
 • Použitie: Programátor INTC je zariadenie určené na konfiguráciu prevodníkov WiFi INTW a
    INTRW pomocou programu PowerConfig.
 • Napájanie: 5V DC (max. 25mA) z portu USB počítača
 • Rýchlosť prenosu: Max. 115200 baudov s kontrolou parity
 • Zhoda prevodníka USB: USB 1.1, USB 2.0 (Full Speed)
 • Rozmery: 57 x 32 x 25 [mm]
          Dĺžka vodiča do zdroja: 1,5m
          Dĺžka vodiča USB: 1,7m
 • Záruka: 5 rokov od dátumu výroby
 • Poznámky: spolupráca s programom PowerConfig
 • KATALÓGOVÁ KARTA, MANUÁL, Vyhlásenie CE,


 • POWIĘKSZ ZDJĘCIE
  ANT1  -  Anténa WiFi 2,4GHz s magnetickou základňou
 • Použitie: Anténa určená na činnosť v pásme WiFi 2,4GHz. Anténa umožňuje reguláciu uhla
    nachýlenia a má magnetické uchytenie s gumovou základňou umožňujúcou stabilné
    pripevnenie na ľubovoľný kovový povrch.
 • Frekvencia / Impedancia: 2,4GHz / 50 Ohm
 • Charakteristika vyžarovania: kruhová
 • Polarizácia: vertikálna
 • Rozmery: Priemer základne 74mm / Dĺžka 236mm
 • Dĺžka vodiča / konektor: 1,5m / SMA-RP/U.FL
 • Záruka: 5 rokov od dátumu výroby
 • Poznámky:
    - príslušenstvo pre prevodníky WiFi: INTW a INTRW
 • KATALÓGOVÁ KARTA, Vyhlásenie CE,