Manufacturer of security equipment, DC power supplies, CCTV power supplies, metal housings, relays, AC/AC transformers…

Panel kontrahenta

Remote support

Direct importer of the Mean Well

power supplies

VÝROBCA: zdrojov, skriniek, elektroniky

pre rôzne odvetvia priemyslu

ISO 9001

Zálohované pulzné zdroje

s mikroprocesorovou kontrolou činnosti
zhodné s normou EN 54-4

Zálohované pulzné zdroje

s mikroprocesorovou kontrolou činnosti
zhodné s normou EN 50131-6, GRADE 3

Skrinky pre ústredne:

DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, ...

Skrinky pre:

klávesnice, rádiové vysielače,
vysielače GSM, akumulátory,
záznamníky, rozšírenie,...

Zálohované zdroje
lineárne 13.8V a 27.6V

s automatickou kontrolou činnosti

Zálohované zdroje
pulzné 13.8V

transformátorové

Zálohované zdroje
pulzné 13.8V a 27.6V

beztransformátorové

Zálohované zdroje
pulzné 13.8V

- transformátorové
- hermetické

Zdroje na DIN lištu

Zálohované zdroje
13.8V a 27.6V

- beztransformátorové
- do skrinky

Stabilizované zdroje
lineárne 12V

pre CCTV

Stabilizované zdroje
pulzné 12V

- beztransformátorové
- pre CCTV

Stabilizované zdroje
pulzné 12V a 24V

- beztransformátorové
- do skrinky

Stabilizované zdroje
pulzné 12V

- s vidlicou, desktop
- pre CCTV

Zdroje 24VAC

pre CCTV

Moduly

- zálohované
- pre CCTV

Moduly:

- relé
- poistkové
- časové
- zabezpečovacie

Moduly konvertorov napätia DC/DC
a reduktory napätí

Transformátory:

- série TRP
- série TRZ
- toroid
- EI

Tlačidlá napadnutia

Príslušenstvo

- pre skrinky
- pre zdroje

Home page O firme Kontakt
O firme » KVALITA

V snahe o kvalitu výrobkov sa vo výrobnom procese využívajú iba súčiastky najvyššej kvality dodávané overenými výrobcami elektronických súčiastok. Naše výrobky podliehajú viacstupňovej kontrole v každej etape výroby. Výrobky sú neustále v zhode s platnými predpismi kontrolované podľa noriem LVD a EMC v akreditovaných laboratóriách, čo potvrdzujú certifikáty CE a vyhlásenia o zhode s normou platnou pre zabezpečovacie systémy PN-EN 50131 na vybrané produkty. Naše výrobky spĺňajú taktiež požiadavky nariadenia RoHS v rozsahu použitia niektorých nebezpečných zložiek v elektronickom vybavení.

Vysokú kvalitu našich produktov dosahujeme:

  • úplným dodržiavaním a zdokonaľovaním systému riadenia kvality, zhodne s normou ISO 9001
  • zvyšovaním úrovne kvality výrobkov a služieb
  • systematickým zdokonaľovaním metód vývoja, výskumu a kontroly, a kontrolou výrobných procesov
  • prispôsobovaním sa potrebám a požiadavkám zákazníka v oblasti výroby a služieb
  • dodávanie výrobkov a služieb zhodne s požiadavkami a normami platnými pre zákazníkov
  • systematickým školením našich zamestnancov v oblasti požiadaviek noriem a systému riadenia kvality
  • rozvíjaním spolupráce s kvalifikovanými dodávateľmi

Akosť našich produktov potvrdzuje spokojnosť mnohých zákazníkov v mnohých krajinách Európy a Ázie.


Pozývame Vás k spolupráci! Zaručujeme služby na najvyššej úrovni.