OUT / UIN) - 12 VDC / 12÷30 VDC - Urządzenia do CCTV HD">

(UOUT / UIN) - 12 VDC / 12÷30 VDC

WIDOK:
Kod Nazwa Wymiary
DC/DC05 DC/DC 0,5A przetwornica obniżająca napięcie 50x18x20mm
DC/DC05-J DC/DC 0,5A przetwornica obniżająca napięcie (wtyk DC 2,1/5,5) 50x18x20mm