Bezpiecznik: topikowy - TOPIK - 1mm²

WIDOK:
Kod Zasilanie Przewód Wymiary
AWZ576 10 - 30 V DC 80x20x43mm
AWZ580 10 - 30 V DC 124x20x43mm
×