Bezpiecznik: topikowy - TOPIK - 2,5mm²

WIDOK:
Kod Zasilanie Przewód Wymiary
AWZ597 10 - 30 V DC / 10 - 24 V AC 60x26x43mm
AWZ589 10 - 30 V DC 80x27x43mm
AWZ598 10 - 30 V DC / 10 - 24 V AC 144x26x43mm