Bezpiecznik: topikowy - TOPIK - 2,5mm²

WIDOK:
Kod Zasilanie Przewód Wymiary
AWZ618 230 V AC 60x40x43mm