4,5÷24 VDC / 8÷28 VDC

WIDOK:
Kod Wyjście zasilania Sprawność Wymiary
DC/DC50SD 4.5 - 24 V DC 92% 140x45x43mm