Bezpiecznik: polimerowy / topikowy - PTC/TOPIK - 2,5mm²

WIDOK:
Kod Zasilanie Bezpiecznik Wymiary
AWZ536 10 - 30 V DC / 10 - 24 V AC 5 x 0.5A (PTC/TOPIK)
150x30x43mm
AWZ588 10 - 30 V DC / 10 - 24 V AC 4 x 0.5A (PTC/TOPIK)
125x32x43mm
×