Bezpiecznik: polimerowy - PTC - 2mm²

WIDOK:
Kod Zasilanie Bezpiecznik Wymiary
AWZ594 10 - 30 V DC 5 x 1A (PTC) 150x94x42mm
AWZ592 10 - 30 V DC 8 x 1A (PTC) 150x94x42mm