Bezpiecznik: topikowy - TOPIK - 2mm²

WIDOK:
Kod Zasilanie Bezpiecznik Wymiary
AWZ593 10 - 30 V DC 5 x 1A (TOPIK) 150x94x42mm
AWZ591 10 - 30 V DC 8 x 1A (TOPIK) 150x94x42mm