Bezpiecznik: topikowy - TOPIK - 1mm²

WIDOK:
Kod Zasilanie Bezpiecznik Wymiary
AWZ533 10 - 30 V DC / 10 - 24 V AC 4 x 1.5A (TOPIK) 100x20x43mm