Bezpiecznik: topikowy - TOPIK - 2,5mm²

WIDOK:
Kod Zasilanie Bezpiecznik Wymiary
AWZ618 230 V AC 1 x 3.15A (TOPIK) 60x40x43mm