Bezpiecznik: topikowy - TOPIK - 2,5mm²

WIDOK:
Kod Zasilanie Bezpiecznik Wymiary
AWZ597 10 - 30 V DC / 10 - 24 V AC 2 x 2A (TOPIK) 60x26x43mm
AWZ589 10 - 30 V DC 4 x 2A (TOPIK) 80x27x43mm
AWZ598 10 - 30 V DC / 10 - 24 V AC 8 x 1.5A (TOPIK) 144x26x43mm