Bezpiecznik: topikowy - TOPIK - 1mm²

WIDOK:
Kod Wyjście zasilania Wymiary
AWZ533 4x / 1.5 A

100x20x43mm