Bezpiecznik: topikowy - TOPIK - 2,5mm²

WIDOK:
Kod Wyjście zasilania Wymiary
AWZ618 1x / 3.15 A

60x40x43mm