Skrętka komputerowa

27 listopada 2020 | Autor: Dział Techniczny Pulsar Kategorie: Skrętka komputerowa | Tagi:

Kabel Ethernet – skrętka komputerowa – rodzaje/kategorie Skrętka komputerowa to medium do transmisji sygnałów złożone z czterech skręconych par izolowanych przewodów (Twisted Pair – TP). Dodatkowo przewody w poszczególnych parach są odpowiednio skręcone względem siebie. Takie skręcenie żył ma na celu wyeliminowanie przesłuchów (zakłóceń) pomiędzy sąsiednimi parami oraz pozwala na eliminację wpływu zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych.