O firmě

Firma PULSAR byla založena v roce 1994, hlavní oblastí její činnosti je výroba zařízení a příslušenství k poplašným systémům, kontrolám přístupu a průmyslové televizi. Výrobní haly, sklad a jiná oddělení firmy zaujímají v současné době plochu 8000 m2. Společnost zaměstnává více než 200 pracovníků s vysokými profesionálními znalostmi, v každém výrobním, konstruktérsky-technologickém, marketingovém i administrativním oddělení. Díky tomu zabezpečuje stálou a vysokou kvalitu výrobků a poskytovaných služeb.

V současnosti je PULSAR leaderem ve své branži v Polsku a rovněž má mnoho zákazníků v Evropě a Asii. Pozice firmy na trhu je výsledkem vysoké kvality a spolehlivosti výrobků, zkušeností, jak rovněž dokonalé obsluhy zákazníků. Politika firmy způsobuje stálý růst prodeje a expanzi na nové trhy. S přihlédnutím na velký vliv bezprostředních kontaktů se zákazníky a odběrateli, firma sukcesivně rozšiřuje rozsah školení a aktivně se zúčastňuje veletrhů a jiných akcí ve své branži např. SECUREX, IFSEC, EXPO PROTECTION.

As a manufacturer, we offer 90% of our products available in stock.

Kvalita

V e snaze o kvalitu výrobků v procesu výroby jsou používané pouze části nejvyšší kvality dodávané vyzkoušenými dodavateli částí a elektronických komponentů. Naše výrobky jsou mnohokrát kontrolované na každé etapě výroby. Berouce do úvahy právní a uživatelské aspekty, výrobky jsou podrobované zkouškám LVD a EMC v akreditovaných zkušebních laboratořích, co potvrzují aktuální certifikáty CE a certifikáty na shodnost s normou poplašných systémů PN-EN 50131 na vybrané výrobky. Splňujeme rovněž požadavky Směrnice RoHS v rozsahu omezení používání některých nebezpečných substancí v elektrickém a elektronickém zařízení.

Vysokou kvalitu našich výrobků dosahujeme:

 • používáním a zdokonalováním systému řízení kvality v souladu s normou ISO 9001
 • zvyšováním úrovně výrobků i služeb
 • systematickým zdokonalováním výrobních metod, metod zkoušení a kontroly a sledováním výrobních procesů
 • projevováním nezbytné elasticity v přizpůsobování se potřebám a požadavkům zákazníka v oblasti výroby výrobků a poskytování služeb
 • dodávání výrobků a služeb, které jsou vždy v souladu se specifikací (požadavky norem a zákazníků)
 • systematickým školením všech pracovníků firmy v rozsahu vyplývajícím z používání Systému řízení kvality
 • rozvíjení spolupráce s kvalifikovanými dodavateli

Kvalitu našich výrobků potvrzují názory spokojených zákazníků.

Poslání a cíle firmy

Posláním a cílem firmy je bezkonkurenční obsluha zákazníka a dodání výrobků:

 • spolehlivých
 • v atraktivních cenách
 • nejvyšší kvality a s výhodnými logistickými podmínkami

Snažíme se zákazníkovi zabezpečit pocit komfortu, a profesionalitou a elasticitou naší činnosti splnit očekávání. Náležitě doceňujeme vklad každého pracovníka do realizace společných cílů, poskytujeme mu důvěru a respektujeme jeho osobnost. Neseme plnou zodpovědnost za výsledky naší práce.

Hlavním cílem je zabezpečení odpovídajícího pracovního prostředí, metod řízení a vztahy mezi pracovníky pro zvyšování jejich motivace, jak rovněž:

 • plná spokojenost zákazníků ze služeb a výrobků firmy
 • propagace firmy a značky PULSAR
 • modernizace technologie výroby
 • udržení pozice jistého a solidního dodavatele výrobků / služeb, v tom výrobků vyžadujících moderní konstrukční a technologická řešení
 • udržení obsluhy zákazníků na nejvyšší úrovni
 • upevňování vazeb s dosavadními zákazníky a dodavateli
 • zdokonalování Systému řízení kvality
 • zdokonalování výrobních procesů a růst ekonomické efektivity firmy

Tyto činnosti zajišťují stálý rozvoj firmy a růst kvality vyráběných výrobků.

Nabídka

Firma PULSAR neustále rozšiřuje paletu svých výrobků. Nové výrobky jsou výsledkem hluboké analýzy potřeb trhu. Nové výrobky jsou opracované kvalifikovanými inženýrskými kádry projektového oddělení, které ve svých projektech berou do úvahy poznámky a názory distributorů a instalatérů.

Nynější nabídka výrobků naší firmy je následující:

 1. Skříně
 2. Napájecí zdroje
 3. Switches and PoE devices
 4. Převodníků / měniče
 5. Standard RACK 19"
 6. Standard DIN
 7. Zařízení pro CCTV HD
 8. Příslušenství
 9. Protipožární systémy
 10. Napájení DSO pro systém Bosch
 11. Transformátory
 12. Akumulátory
 13. Kabely
 14. Mean Well
 15. ABS řešení
 16. Produkty OEM / ODM