30

χρονια ΠΕΙΡΑΣ

200

υπαλλήλους

8000

m2 χώρο της εταιρείας

50

χώρες προς εξαγωγή

90

ποσοστό προϊόντων
άμεσα διαθέσιμα