28

χρονια ΠΕΙΡΑΣ

230

υπαλλήλους

5000

m2 χώρο της εταιρείας

50

χώρες προς εξαγωγή

90

ποσοστό προϊόντων
άμεσα διαθέσιμα