O firme

Firma PULSAR vznikla v roku 1994. Hlavným smerovaním firmy je výroba zariadení a príslušenstva pre zabezpečovacie systémy, systémy kontroly vstupu, priemyselnej televízie a domácej automatizácie. Výrobné, skladové a ostatné priestory zaberajú 8000m2. Firma zamestnáva viac ako 200 vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Vďaka tomu je zaistená vysoká kvalita skriniek a ostatných služieb. Firma PULSAR je národný líder v oblasti výroby zdrojov a skriniek a má veľa zákazníkov v krajinách Európy a Ázie. Pozícia firmy na trhu je výsledkom vysokej kvality a spoľahlivosti produktov a profesionálneho prístupu k zákazníkom. Politika firmy spôsobuje stály vzrast predaja a expanziu na nové trhy. Naše produkty sú pravidelne oceňované na svetových výstavách napr. SECUREX a IFSEC.

As a manufacturer, we offer 90% of our products available in stock.

Quality

V snahe o kvalitu výrobkov sa vo výrobnom procese využívajú iba súčiastky najvyššej kvality dodávané overenými výrobcami elektronických súčiastok. Naše výrobky podliehajú viacstupňovej kontrole v každej etape výroby. Výrobky sú neustále v zhode s platnými predpismi kontrolované podľa noriem LVD a EMC v akreditovaných laboratóriách, čo potvrdzujú certifikáty CE a vyhlásenia o zhode s normou platnou pre zabezpečovacie systémy PN-EN 50131 na vybrané produkty. Naše výrobky spĺňajú taktiež požiadavky nariadenia RoHS v rozsahu použitia niektorých nebezpečných zložiek v elektronickom vybavení.

Vysokú kvalitu našich produktov dosahujeme:

 • úplným dodržiavaním a zdokonaľovaním systému riadenia kvality, zhodne s normou ISO 9001
 • zvyšovaním úrovne kvality výrobkov a služieb
 • systematickým zdokonaľovaním metód vývoja, výskumu a kontroly, a kontrolou výrobných procesov
 • prispôsobovaním sa potrebám a požiadavkám zákazníka v oblasti výroby a služieb
 • dodávanie výrobkov a služieb zhodne s požiadavkami a normami platnými pre zákazníkov
 • systematickým školením našich zamestnancov v oblasti požiadaviek noriem a systému riadenia kvality
 • rozvíjaním spolupráce s kvalifikovanými dodávateľmi

Akosť našich produktov potvrdzuje spokojnosť mnohých zákazníkov v mnohých krajinách Európy a Ázie.

Poslanie a ciele firmy

Poslaním firmy je bezkonkurenčná obsluha zákazníka a výroba produktov, ktoré sú:

 • spoľahlivé
 • s atraktívnymi cenami
 • najvyššej kvality

Snažíme sa našim zákazníkom zaistiť pocit komfortu a profesionálneho prístupu. Vážime si snahu každého zamestnanca v oblasti realizácie spoločných cieľov.

Naším cieľom je zabezpečenie príjemného a bezpečného pracoviska, metód riadenia práce a dobrých medziľudských vzťahov medzi našimi zamestnancami. Veľa úsilia venujeme:

 • spokojnosti zákazníkov v oblasti služieb a výroby firmy
 • propagácii firmy a značky PULSAR
 • modernizácii technológii výroby
 • udržaniu pozície stabilného a spoľahlivého dodávateľa výrobkov / služieb (aj vyžadujúcich moderné konštrukčné a technologické riešenia)
 • udržaniu služieb zákazníkom na najvyššej možnej úrovni
 • upevňovaniu vzťahov s našimi doterajšími zákazníkmi a dodávateľmi
 • zdokonaleniu systému riadenia kvality
 • zdokonaleniu procesov a vzrastu ekonomickej efektivity firmy

Toto úsilie zabezpečuje neustály rozvoj firmy a vzrast kvality našich výrobkov.

Ponuka

Firma PULSAR neustále rozširuje škálu svojich produktov. Novinky v ponuke sú výsledkom hlbokej analýzy potrieb trhu. Nové výrobky sú navrhnuté a vyhotovené vysoko kvalifikovaným týmom inžinierov z vývojového oddelenia, ktorý vo svojich projektoch zohľadňuje názory distribútorov a inštalačných firiem.

Momentálne sa v našej ponuke nachádzajú:

 1. Skrinky
 2. Zdroje
 3. Switches and PoE devices
 4. Konvertory / invertory
 5. Štandard RACK19"
 6. Štandard DIN
 7. Zariadenia pre CCTV HD
 8. Príslušenstvo
 9. Protipožiarne systémy
 10. Napájanie DSO pre systém Bosch
 11. Transformátory
 12. Akumulátory
 13. Wires
 14. Mean Well
 15. ABS riešenia
 16. Produkty OEM / ODM