Polski English Deutsch Česky Slovensky Español Ελληνικά Italiano Français Magyar

O firme

Firma PULSAR vznikla v roku 1994. Hlavným smerovaním firmy je výroba zariadení a príslušenstva pre zabezpečovacie systémy, systémy kontroly vstupu, priemyselnej televízie a domácej automatizácie. Výrobné, skladové a ostatné priestory zaberajú 5000m2. Firma zamestnáva viac ako 230 vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Vďaka tomu je zaistená vysoká kvalita skriniek a ostatných služieb. Firma PULSAR je národný líder v oblasti výroby zdrojov a skriniek a má veľa zákazníkov v krajinách Európy a Ázie. Pozícia firmy na trhu je výsledkom vysokej kvality a spoľahlivosti produktov a profesionálneho prístupu k zákazníkom. Politika firmy spôsobuje stály vzrast predaja a expanziu na nové trhy. Naše produkty sú pravidelne oceňované na svetových výstavách napr. SECUREX a IFSEC.

As a manufacturer, we offer 90% of our products available in stock.

Quality

V snahe o kvalitu výrobkov sa vo výrobnom procese využívajú iba súčiastky najvyššej kvality dodávané overenými výrobcami elektronických súčiastok. Naše výrobky podliehajú viacstupňovej kontrole v každej etape výroby. Výrobky sú neustále v zhode s platnými predpismi kontrolované podľa noriem LVD a EMC v akreditovaných laboratóriách, čo potvrdzujú certifikáty CE a vyhlásenia o zhode s normou platnou pre zabezpečovacie systémy PN-EN 50131 na vybrané produkty. Naše výrobky spĺňajú taktiež požiadavky nariadenia RoHS v rozsahu použitia niektorých nebezpečných zložiek v elektronickom vybavení.

Vysokú kvalitu našich produktov dosahujeme:

 • úplným dodržiavaním a zdokonaľovaním systému riadenia kvality, zhodne s normou ISO 9001
 • zvyšovaním úrovne kvality výrobkov a služieb
 • systematickým zdokonaľovaním metód vývoja, výskumu a kontroly, a kontrolou výrobných procesov
 • prispôsobovaním sa potrebám a požiadavkám zákazníka v oblasti výroby a služieb
 • dodávanie výrobkov a služieb zhodne s požiadavkami a normami platnými pre zákazníkov
 • systematickým školením našich zamestnancov v oblasti požiadaviek noriem a systému riadenia kvality
 • rozvíjaním spolupráce s kvalifikovanými dodávateľmi

Akosť našich produktov potvrdzuje spokojnosť mnohých zákazníkov v mnohých krajinách Európy a Ázie.

Poslanie a ciele firmy

Poslaním firmy je bezkonkurenčná obsluha zákazníka a výroba produktov, ktoré sú:

 • spoľahlivé
 • s atraktívnymi cenami
 • najvyššej kvality

Snažíme sa našim zákazníkom zaistiť pocit komfortu a profesionálneho prístupu. Vážime si snahu každého zamestnanca v oblasti realizácie spoločných cieľov.

Naším cieľom je zabezpečenie príjemného a bezpečného pracoviska, metód riadenia práce a dobrých medziľudských vzťahov medzi našimi zamestnancami. Veľa úsilia venujeme:

 • spokojnosti zákazníkov v oblasti služieb a výroby firmy
 • propagácii firmy a značky PULSAR
 • modernizácii technológii výroby
 • udržaniu pozície stabilného a spoľahlivého dodávateľa výrobkov / služieb (aj vyžadujúcich moderné konštrukčné a technologické riešenia)
 • udržaniu služieb zákazníkom na najvyššej možnej úrovni
 • upevňovaniu vzťahov s našimi doterajšími zákazníkmi a dodávateľmi
 • zdokonaleniu systému riadenia kvality
 • zdokonaleniu procesov a vzrastu ekonomickej efektivity firmy

Toto úsilie zabezpečuje neustály rozvoj firmy a vzrast kvality našich výrobkov.

Ponuka

Firma PULSAR neustále rozširuje škálu svojich produktov. Novinky v ponuke sú výsledkom hlbokej analýzy potrieb trhu. Nové výrobky sú navrhnuté a vyhotovené vysoko kvalifikovaným týmom inžinierov z vývojového oddelenia, ktorý vo svojich projektoch zohľadňuje názory distribútorov a inštalačných firiem.

Momentálne sa v našej ponuke nachádzajú:

 1. Na stenu
 2. Štandard RACK19"
 3. Štandard DIN
 4. Open frame / do skrinky / Desktop
 5. Zariadenia pre IP kamery
 6. Zariadenia pre HD kamery
 7. Protipožiarne systémy
 8. Napájanie DSO pre systém Bosch
 9. Príslušenstvo CCTV - IP
 10. Príslušenstvo CCTV - HD
 11. Príslušenstvo pre zdroje
 12. Príslušenstvo pre skrinky
 13. Twisted pair wire
 14. Transformátory
 15. Akumulátory
 16. Mean Well
 17. Produkty OEM / ODM