Polityka prywatności w PULSAR

A. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

I. ZASADA LEGALNOŚCI

Aby dane były przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z prawem, musi ono odbywać się na podstawie co najmniej jednej z przesłanek uprawniających do przetwarzania wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO czyli ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. ZASADA CELOWOŚCI

Aby dane mogły być w ogóle przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel.

III. ZASADA ADEKWATNOŚCI

Administrator danych osobowych powinien przetwarzać tylko takie dane, które są mu niezbędne ze względu na cel ich zbierania.

IV. ZASADA MERYTORYCZNEJ POPRAWNOŚCI

Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane.

V. ZASADA OGRANICZENIA PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator danych jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w którym dane te są przetwarzane.

VI. ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH

Forma przetwarzania danych osobowych powinna być tak zabezpieczona za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, by zapewniała adekwatne bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, jak i przypadkową ich utratą, zniszczeniem, tudzież uszkodzeniem.

VII. ZASADA ROZLICZALNOŚCI

Administrator danych powinien móc wykazać (udowodnić), że postępuje zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

B. Polityka plików cookies

1. Pliki „cookies” – co to jest?

Pliki „cookies” są to niewielkie pliki wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym typu komputer, tablet, laptop itp. za pomocą którego Klient odwiedza naszą stronę www. Pliki te przechowywane są w pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy kolejnych wejściach na stronę www. Do informacji zawartych w plikach ‘cookies” należą między innymi historia przeglądania strony wwww, nazwa strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym a także unikalny numer. W trakcie odwiedzania naszego serwisu www.pulsar.pl stosujemy technologie które pozwalają nam gromadzenie i zapisywanie informacji jakimi są właśnie pliki „cookies”.

2. Na jakiej podstawie przetwarzamy te dane?

Wspomniane wyżej pliki „cookies” przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). Podczas odwiedzania naszego serwisu prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” w postaci przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji, które już są przechowywane w używanych przeglądarkach w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” w naszym serwisie następuje w szczególności poprzez użycie przycisku „Rozumiem” zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików „cookies” lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgodę ta można wycofać w każdym czasie, w sposób nieodpłatny (więcej szczegółów jest dostępnych w części dotyczącej zarządzania plikami „cookies”).

3. Wykorzystywane kategorie plików „cookies” i rola jaką odgrywają?

Pliki „cookies” podzielić możemy na trzy podstawowe grupy:
1. Ze względu na czas przechowywania ich w przeglądarce
2. Ze względu na cel stosowania plików „cookies”
3. Ze względu na rozróżnienie podmiotu administrującego tymi plikami

Podział na kategorie ze względu na czas przechowywania plików „cookies” w przeglądarce:

 • pliki sesyjne – które istnieją w przeglądarce do końca danej sesji Klienta
 • pliki trwałe – które istnieją po zakończeniu sesji przez Klienta

Podział na kategorie ze względu na cel stosowania tych plików:

 • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu www oraz jego funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki „cookies”. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie jest niemożliwe.
 • pliki funkcjonalne – pliki te umożliwiają zapisanie wybranych przez Klienta ustawień, np. wybór danego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Umożliwiają one właścicielowi serwisu na zoptymalizowanie funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapamiętania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu może być ograniczone.
 • pliki biznesowe – pliki te np. „cookies” reklamowe. Dają one możliwość dostosowania reklam wyświetlanych w serwisie www lub poza nim do potrzeb Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z części funkcjonalności serwisu www może być ograniczone.

Podział na kategorie ze względu na rozróżnienie podmiotu administrującego plikami „cookies”:

 • pliki „cookies” własne – pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie serwisu internetowego dostosowanego do indywidualnych preferencji. Zapisanie tych plików na urządzeniu Klienta, umożliwia np. zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie wybranych towarów lub usług.
 • pliki „cookies” zewnętrzne (podmiotów trzecich) – właściciel serwisu www może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez inne firmy zewnętrzne np.:

Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, w obszarze tych usługo rozróżnić możemy:

 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów wraz z sporządzaniem statystyk ruchu w serwisie
 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta

Właściciel serwisu www może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez portal społecznościowy Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook działań Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

4. Zarządzanie plikami „cookies” / zarządzanie innymi informacjami

Najczęściej w przeglądarkach domyślnie ustawienia umożliwiają zamieszczanie plików „cookies” i innych informacji w urządzeniu końcowym. W sytuacji w której Klient nie życzy sobie na zapisywanie powyższych plików, wymagana jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej. W ustawieniach każdej przeglądarki możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń, dla konkretnej witryny, a także ich kasowanie. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Jedna wyłączenie ich może utrudnić / uniemożliwić korzystanie z części serwisu www i jego funkcjonalności.

5. Linki do innych stron www i oprogramowania

W ramach serwisu www.pulsar.pl mogą być zawarte odnośniki do innych zewnętrznych stron internetowych czy też oprogramowania. Firma Pulsar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikowane na tych stronach / tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików „cookies”. Po wejściu na te serwisy lub tez przed instalacją oprogramowania sugerujemy by zapoznać się z polityką prywatności i plików „cookies”.

6. Dzienniki serwerowe

Są to wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera serwisu www, które automatycznie zapisują żądania stron, które są wysyłane przez urządzenie Klienta w momencie korzystania z naszego serwisu www. Zawierają one żądanie strony wysłane przez Klienta w postaci: adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, mogą zawierać także (ale nie muszą) co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta. Dane które są gromadzone w dziennikach serwerowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania stroną www i nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich. W związku z korzystaniem ze serwisu www przez Klientów, możemy zbierać i zapisywać w sposób automatyczny w dziennikach serwerów dane dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

7. Wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki

Prowadząc nasz serwis www na rzecz Klientów, w sposób automatyczny korzystamy z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Polega ono na tym na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W lokalnej pamięci, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Wykorzystujemy to w celu przyspieszenia korzystania z serwisu www, poprzez uniknięcie sytuacji wielokrotnego ładowania przez przeglądarkę tych samych danych z naszego serwisu www.

8. Funkcja geolokalizacja

Firma Pulsar lub podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy wykorzystywać funkcjonalność geolokalizacji, związanej z zbieraniem i przetwarzaniem informacji o miejscu pobytu Klienta. Przetwarzanymi informacjami mogą być dane:, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi, ze stacji bazowych sieci komórkowej czy numer IP.

9. Wykorzystanie tagów pikselowych

Firma Pulsar albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy wykorzystywać funkcjonalność tagów pikselowych. Są to informacje zawarte w treściach cyfrowych umożliwiające rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej.

10. Prawo do zmiany polityki plików „cookies”

Firma Pulsar zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików „cookies”. Wszystkie zmiany będą widoczne pod tym samym adresem www.