Ochrona danych osobowych

PULSAR K.BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA

dokłada najwyższych starań, aby powierzane przez Ciebie dane osobowe były bezpieczne


Administratorem Państwa danych osobowych jest PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna, adres:
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, KRS:0000075204

W PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@pulsar.pl lub korespondencyjnie na adres:
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca. Funkcję IODO pełni adw. Patrycja Piórkowska.

Polityka prywatności
w PULSAR
KLIKNIJ
Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych
KLIKNIJ
Chcesz poznać szczegóły na temat przetwarzania Twoich danych osobowych? zapoznaj się adekwatną z klauzulą informacyjną
KLIKNIJ
Wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych
KLIKNIJ
Chcesz, abyśmy powierzyli Ci przetwarzanie danych osobowych – sprawdź jakie musisz spełnić wymagania
KLIKNIJ