Seria DUPS

WIDOK:
Kod Zasilanie Wyjście zasilania Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego Wymiary Gwarancja
24VDC
DUPS20 24 - 29 V DC 21V÷29V / 20 A

Bat. Low
DC OK
40x113.5x125.2mm 3 lata od daty produkcji