Seria SLD

WIDOK:
Kod Zasilanie Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Sprawność Wymiary Gwarancja
24 V DC
SLD-50-24 155 - 431 V DC / 110 - 305 V AC 16.8V÷24V / 2.1 A

2.1 A 90% 280x16.8x30mm 3 lata od daty produkcji
SLD-80-24 155 - 431 V DC / 110 - 305 V AC 16.8V÷24V / 3.3 A

3.3 A 91.5% 320x16.8x30mm 3 lata od daty produkcji