Bezpiecznik: polimerowy - PTC - 1mm²

WIDOK:
Kod Zasilanie Przewód Wymiary
AWZ575 10 - 30 V DC 80x21x43mm
AWZ577 10 - 30 V DC 124x21x43mm
AWZ578 10 - 30 V DC 124x21x43mm
AWZ579 10 - 30 V DC 124x21x43mm