Zasilanie AC/DC
bezpiecznik w obwodzie C/NC/NO przekaźnika

WIDOK:
Kod Zasilanie Bezpiecznik Prąd przełączalny Styki Wymiary
AWZ510 10 - 16 V DC / 10 - 13 V AC 1 x 1.5A (TOPIK)
1A@30VDC; 1A@50VAC 1 x C/NC/NO 50x20x43mm
AWZ512 10 - 16 V DC / 10 - 13 V AC 2 x 1.5A (TOPIK)
1A@30VDC; 1A@50VAC 2 x C/NC/NO 80x20x43mm
AWZ514 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC 1 x 6.3A (TOPIK)
6A@30VDC; 6A@250VAC 1 x C/NC/NO 70x23x43mm
AWZ517 20 - 32 V DC / 20 - 32 V AC 1 x 6.3A (TOPIK)
6A@30VDC; 6A@250VAC 1 x C/NC/NO 70x23x43mm
AWZ625 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC 2 x 6.3A (TOPIK)
6A@30VDC; 6A@250VAC 2 x C/NC/NO 75x30x70mm
AWZ626 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC 4 x 6.3A (TOPIK)
6A@30VDC; 6A@250VAC 4 x C/NC/NO 150x30x70mm