Seria PSACH
IP65, ABS/PC, do wewnatrz

WIDOK:
Kod Zasilanie Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Wymiary
PSACH01244 230 V AC 1x /24V / 4 A
27V / 3.7 A
160x160x90mm
PSACH01246 230 V AC 1x /24V / 6 A
27V / 5.5 A
160x160x90mm
PSACH01246EKO 230 V AC 1x /24V / 6 A

160x160x90mm