Pionowe - z miejscem na switch (monitor)

WIDOK:
Kod Wymiary Wymiary zewnętrzne czołówki Wymiary miejsca na rejestrator
AWO531W 588x650x261mm - 480x400x180mm
AWO532W 535x540x163mm - 530x380x155mm
Akcesoria
ARAW45 78x78x25mm -
ZPR 1200x20mm -