Pionowe - z miejscem na monitor / zasilacz

WIDOK:
Kod Zasilanie Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Wymiary
AWO531W -

588x650x261mm
AWO532W -

535x540x163mm
Akcesoria
ARAW45 230 V AC

78x78x25mm
ZPR -

1200x20mm