Seria AWZ
w obudowie

WIDOK:
Kod Zasilanie Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Wymiary
AWZ632 -

20 A 80x38x108mm
AWZ633 -

10 A 80x38x108mm
AWZ634 -

5 A 80x38x108mm