Zasilanie DC
bez bezpiecznika

WIDOK:
Kod Zasilanie Bezpiecznik Prąd przełączalny Styki Wymiary
AWZ529 10 - 14 V DC - 2A@30VDC; 2A@50VAC 2 x C/NC/NO 70x22x43mm
AWZ624 20 - 28 V DC - 2A@30VDC; 2A@50VAC 2 x C/NC/NO 70x22x43mm
AWZ528 10 - 14 V DC - 1A@30VDC; 1A@50VAC 3 x C/NC/NO 70x20x43mm
AWZ520 10 - 14 V DC - 2A@30VDC; 2A@50VAC 5 x C/NC/NO 140x25x43mm
AWZ612 10 - 14 V DC - 1A@30VDC; 1A@50VAC 1 x C/NC/NO 40x20x43mm
AWZ622 10 - 14 V DC - 1A@30VDC; 1A@50VAC 1 x C/NC/NO 30x18x27mm