Seria PSAC ~24VAC
TOPIK/PTC, z wyjściem awarii

WIDOK:
Kod Wyjście zasilania Wymiary
PSAC08246 8x /24V / 0.75 A
27V / 0.69 A
210x242x62mm